NGK Welgemoed

Epifanie

Dit is ‘n instelling by Welgemoed gemeente om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier.
Ons fokus op Lydenstyd (pers). Dié seisoen in die kerkjaar herinner ons hoe diep God se liefde vir ons is – so lief dat Hy sy Seun na ons laat neerdaal het om vir ons sonde te ly en te sterf.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Boodskap vir die week – Esegiël 37: 1-14   Die Switserse teoloog Karl Barth was gevra om ná die rampspoedige tweede Wêreldoorlog die openingslesing te hou by ‘n groot kerkvergadering in Amsterdam. Die tema moes wees: Die chaos van die wêreld en God se heilsplan. Barth het begin deur te sê dat die tema verkeerd geformuleer is: ‘n Mens kan nie eers praat oor die chaos van die wêreld asof dit die primêre gegewe of feit is nie. Die orde moet omgedraai word. Die belangrikste feit van die lewe is nie dat daar

  • Boodskap Vandag Sleutelteks: Eksodus 17:1-7 Ander tekste: Genesis. 21: 19-20; Rigters 15:18-19 & 2 Konings. 3:4-27; Johannes. 4:13-14; Johannes. 19:28   Mense wat tot die dood toe dors is en vir wie God dan water voorsien om sy sorg en teenwoordigheid te bevestig, is ‘n tema wat deurgaans in die Ou Testament voorkom. Wat so wonderlik van hierdie verhale is, is dat God nie net water voorsien nie, maar dat die dors en water telkens ‘n geleentheid word vir die persone betrokke om te groei en sterker te word. Die rots van dors wees, word telkens

  • Ons glo in Een God Die God van Abram is Een God. Dit klink nie na ‘n groot stelling om te maak nie. Maar in die tyd van Abram in Genesis 12 was dit ‘n dramatiese oortuiging wat gedaag het. Anders as al die ander volke om hulle het Abram geglo in een God wat enkelvoudig is in sy wese. Die gode van Egipte was veeltalig. Daar was bv. Ra, die songod en Osirus en die vroulike god Nephthys. In Ur, waar Abram gebore is, was Sin, die maangod, die een

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden