NGK Welgemoed

Koninkrykstyd

Dit is ‘n instelling by Welgemoed om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Koninkrykstyd tot einde November. Koninkrykstyd is die tydperk na Pinkster tot en met Advent.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Lukas 15:1-10 Hierdie twee bekende gelykenisse sê iets van die hart van die evangelie – inderdaad, van die vroegste af het Christene uitbeeldings van Jesus as die Goeie Herder gemaak, wat daarop wys dat tekste wat sulke beeldspraak gebruik, van die begin van die kerk af vir ons spesiaal was. Daar is ‘n aanvoeling vir die gepastheid van die beeld. Die tweede gelykenis, die van ‘n vrou opsoek na ‘n verlore muntstuk, herhaal die idee van die herder. Jesus wys deur die stories dat Hy juis vir die tollenaars en die

  • Psalm 74 Wat is die hooffokus van die erediens? Daar is verskeie antwoorde daarvoor. ‘n Verdere vraag sou wees hoekom ek en jy persoonlik erediens toe kom? Is dit om skaflik te lyk? Ontvlugting? Om God te loof en te prys?   Wat van dat ons erediens toe kom om te huil?   Psalm 74 is ‘n gemeenskaplike klaaglied. Dus, die gemeente van die Here het dit tydens klaagdienste saam gesing. Die Psalm vertel van die verwoesting van die Tempel en die swaarkry van die inwoners van die land. Die volk erken hulle eie foute

  • Skriflesing: Kolossense 3:1-17 Paulus praat met die gemeente in Kolosse oor ‘n verskeidenheid van Christelike deugde (3:5-17). In vers 16 doen hy ‘n spesifieke beroep op gemeentelede, naamlik dat hulle mekaar moet leer en onderrig. Dit moet gedoen word met “alle wysheid,” met ander woorde die wysheid wat die Gees gee (1:9). Dit veronderstel dat gemeentelede ontvanklik sal wees wat die Here deur ander vir hulle wil sê - dat hulle waarlik gewillig sal wees om geleer te word (“teachability”). Hoe onderrigbaar is ons as Christene werklik?: in die huwelik, in gesinsverhoudinge,

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Wouter van Velden

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Heerden van Niekerk