NGK Welgemoed

Koninkrykstyd

Dit is ‘n instelling by Welgemoed om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Koninkrykstyd tot einde November. Koninkrykstyd is die tydperk na Pinkster tot en met Advent.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Kerstyd kom nader – dié tyd van die jaar wanneer ons in besonder nadink oor al die dinge wat Jesus na die wêreld en ons alledaagse bestaan gebring het. Dié dinge wat die lewe vir ons oor en oor die moeite werd maak.   Filippense 4:4-9 praat veral van die vreugde en vrede wat Hy gebring het.   Vreugde: “Verbly julle in die Here.”  Maak julle bly in die nabyheid van die Here, die mensgeworde gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus. Hy het gekom en die deure oopgemaak waaragter ons sit met traagheid en angs. Ons kan

  • Begin van voor af Die van ons wat met rekenaars werk, weet dat dit soms nodig is om nuwe programme ‘op te laai’. Dit gebeur gewoonlik wanneer daar ‘n nuwe toepassing’ ontwikkel is wat nuwe moontlikhede ontsluit. Dan kry jy die opdrag ‘restart’. Jou rekenaar gaan dan deur ‘n heropstellingsproses waartydens die nuwe program of toepassing geïntegreer word in jou sisteem. Die lewe vra ook soms van ons om nuwe inligting te verwerk, nuwe moontlikhede te ontsluit, nuwe uitdagings die hoof te bied, en aanpassings te maak in jou benadering, vaardighede en optrede.

  • Filemon           In hierdie persoonlike briefie vra Paulus vir Filemon om sy slaaf, Onesimus, as ‘n broer te ontvang. Ons kan moeilik begryp watter radikale versoek hierdie was: In die antieke wêreld was ‘n slaaf gesien as ‘n stuk “lewendige gereedskap” en nie as ‘n mens nie. Nou versoek Paulus dat hierdie slaaf (wat heel moontlik weggehardloop het en Filemon ander skade berokken het) as ‘n familielid ontvang moet word.  Paulus moet dus al sy oorredingsvermoë inspan as hy hierdie versoek rig. Hy moet ook met groot wysheid en sensitiwiteit skryf

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden