NGK Welgemoed

Advent en Kersfees

Dit is ‘n instelling by Welgemoed gemeente om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Advent (pers en koningsblou) wat gevolg word deur Kerstyd (wit en goud). Kerstyd eindig begin Januarie.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Teks: Romeine 13:11-14 Paulus gebruik die beeld van die nagwag wat die slapendes in die môre wakker maak met die woorde: “word wakker, kyk hoe laat is dit al!”   God se wekker afgegaan! Met die môrerooi van Kersfees het die daeraad van die Goddelike heil aangebreek, die nag is aan die verbygaan. Die skynbaar nimmereindigende nag vol van duister, vol van geweld en trane, vol politieke dooiepunte, vol liefdeloosheid, ens. Hierdie nag word beëindig deur die nuwe gloed in die Ooste … Kersfees! God breek in die geskiedenis in en Hy wil die

  • Kerstyd kom nader – dié tyd van die jaar wanneer ons in besonder nadink oor al die dinge wat Jesus na die wêreld en ons alledaagse bestaan gebring het. Dié dinge wat die lewe vir ons oor en oor die moeite werd maak.   Filippense 4:4-9 praat veral van die vreugde en vrede wat Hy gebring het.   Vreugde: “Verbly julle in die Here.”  Maak julle bly in die nabyheid van die Here, die mensgeworde gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus. Hy het gekom en die deure oopgemaak waaragter ons sit met traagheid en angs. Ons kan

  • Begin van voor af Die van ons wat met rekenaars werk, weet dat dit soms nodig is om nuwe programme ‘op te laai’. Dit gebeur gewoonlik wanneer daar ‘n nuwe toepassing’ ontwikkel is wat nuwe moontlikhede ontsluit. Dan kry jy die opdrag ‘restart’. Jou rekenaar gaan dan deur ‘n heropstellingsproses waartydens die nuwe program of toepassing geïntegreer word in jou sisteem. Die lewe vra ook soms van ons om nuwe inligting te verwerk, nuwe moontlikhede te ontsluit, nuwe uitdagings die hoof te bied, en aanpassings te maak in jou benadering, vaardighede en optrede.

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden