NGK Welgemoed

Koningkrykstyd

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Romeine 8:1-17 De breede en de smalle weg, so staan die ou bekende prent bekend van die twee paaie- die een wat lei na die verderf en die ander na die hemel. Romeine 8 is seker een van die bekendste hoofstukke in al Paulus se briewe. Trouens, hy voer in hierdie hoofstuk ‘n sleutelargument oor die hart van die christelike geloof. En die argument begin met twee paaie waarop ons kan wandel. De pad van Chrisus is ‘n lewe waarin ons nie meer onderworpe is aan God se oordeel nie (vs. 1),

  • Boodskap Vandag Skriflesing: Matteus 11:16-19, 25-30 Die uitsprake van Jesus in die gedeelte wat ons gelees het moet teen die volgende agtergrond verstaan word:Twyfel, kritiek en openlike vyandigheid teenoor Jesus en sy dissipels het al hoe sterker gegroei. Die deurlopende motief is die reaksie van die hoorders op die boodskappers van God. Jesus gebruik ‘n beeld om die reaksie van die Joodse leiers en die volk te beskryf. Hy skets die prentjie van moedswillige kinders wat oor die speletjies wat hulle speel onderling stry (16b-17). Daarmee word die wispelturigheid en hardkoppigheid van die volk

  • Preekskets: Matt 9:35-10:5 en 10:34-11:1 Hierdie is die tweede lang “rede” van Jesus in die Matteus evangelie, na die Bergrede in hoofstukke 5-7. Na Jesus daar beskryf het hoe lyk ‘n lewe in sy koninkryk en in hoofstukke 8 en 9 verskeie wonderwerke gedoen het, kom Hy nou op ‘n punt waar Hy die dissipels uitstuur om self betrokke te raak by sy koninkrykswerk. Daarom dat hoofstuk 10 al Jesus se “sendingpreek” genoem is.  Jesus gee vir hulle duidelike opdragte (verse 5-15) maar is ook bitterlik eerlik oor die teenstand wat

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden

Ds. Jakkie Strachan