NGK Welgemoed

Koningkrykstyd

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Boodskap Vandag: Drie-eenheidsondag Drie-eenheidsondag word gewoonlik op die eerste Sondag na Pinkster (en ook eerste Sondag in Koninkryktyd) gevier. Die klem val op die viering van die misterie van God as die vehoudingsmatige God. Skriflesing: Romeine 8: 15; 22- 28 & 31-39 Paulus skryf in Rom. 8 ‘n juiglied oor die liefde. Hy sing hierdie werwingslied oor die liefde sodat ons oë vir God se liefde kan oopgaan. Ons ken werwingsliedjies wat op TV gesing word. Mense sing dit met beelde wat reklame maak. God se werwingslied word ook saam met ‘n beeld gesing.

  • Preekskets: Rom. 8:18-30 Met vandag se Pinksterfees sluit ons ons Pinksterweek af. Ons lees uit Rom. 8:18-30. Daar is baie waarby ons kan stilstaan in hierdie gedeelte, maar vanoggend fokus ons op vers 23 wat vertel hoe ons die Gees as “eerste gawe van God” ontvang het.   Pinkster is afgelei van die Griekse woord vir “50ste” en dit was die Griekse benaming vir die “Fees van die weke” in die Joodse tradisie. Tydens hierdie fees is die viering van die oes gevier deurdat van die eerste dele van die oes aan God

  • Preekskets: Jesaja 58:13-14 Die idee van “sabbat” roep verskillende gedagtes en herinnerings by ons op. Dalk is die onmiddellike gedagte die vraag na die verband tussen die sabbat, Sondag en “die Here se dag”. Ouer lidmate mag dalk herinner word aan uitsprake soos “as jy op die Sondag brei dan steek jy die Here in die oog met die naald” of “jy mag nie swem nie” en hoe daar op ‘n Sondag streng beperkings was oor wat jy mag doen al dan nie. Daar mag mooi herinneringe wees oor hoe dinge op

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden

Ds. Jakkie

  Strachan