NGK Welgemoed

Koninkrykstyd

Dit is ‘n instelling by Welgemoed om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Koninkrykstyd tot einde November. Koninkrykstyd is die tydperk na Pinkster tot en met Advent.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Preekskets: Hebreërs 11:1-12:3 Die boek Hebreërs is meesterlik saamgestel met die een deel wat in die volgende invloei.  Teen die tyd wat daar by ons teksgedeelte gekom word het die skrywer al diep ingegaan op Jesus Christus as Seun van God en Seun van die mens, geskryf oor die gevaar van ongeloof en dan ‘n hele paar hoofstukke gewy om vir die gelowiges die uitmuntendheid van Christus se priesterskap en die betekenis daarvan te beskryf. Teen hoofstuk 10 se einde skryf hy oor die belang van volharding in die geloof. Met hierdie tema

  • Skriflesing: Romeine 12:1-8 & Filippense 1:9-10 Die indruk bestaan soms dat veral Christene met ‘n gereformeerde agtergrond (te) min klem lê op die ervaringskant van die wandel met God. Ongetwyfeld het die gereformeerde kerke soos hulle sedert die ortodoksie van die 17de eeu ontwikkkel het, skuld aan hierdie persepsie. Tog is dit waar dat ‘n gereformeerde Christen nie per se minder vroom as ander Christene is nie. Onder die soberheid van baie gereformeerdes en hulle terughoudendheid om veel oor hul eie ervarings te praat, lê daar dikwels ‘n sterk toe-eiening van God

  • Trou Die boek Hosea vertel van die volk van die Here se ontrou aan Hom. Dit is so erg dat die profeet hulle vergelyk met ‘n prostituut. Die Here is moedeloos met hulle. Hy wil hulle nie meer sy volk noem nie. Hy wil nie meer aan hulle verbind wees nie. Maar telkens, net wanneer Hy die verhouding met hulle finaal wil beëindig, besef Hy weer dat Hy vir hulle lief is en dat dit vir Hom bitter moeilik is om sy rug op hulle te draai. Dan betoon Hy weer sy

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Wouter van Velden

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Heerden van Niekerk