NGK Welgemoed

Epifanie

Dit is ‘n instelling by Welgemoed gemeente om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Epifanie (groen). Dié seisoen in die kerkjaar beteken letterlik ‘die verskying van God’. Ons vier die werk van Christus terwyl Hy op aarde was.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Om God se roepstem vandag te hoor   Lukas 9:23-27 verduidelik waaroor roeping eintlik gaan: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg …” Ons kan dus weet dat selfverloëning, die bereidheid tot kruisdra en die navolging van Christus noodwendige elemente van ʼn lewe as geroepene is.   Sommige mense is geneig om vir ʼn eng persoonlike verstaan van roeping te kies. Hulle stel roeping gelyk aan die indiwidu se gawes en voorkeure. Roeping word dan ʼn maklike etiket wat geplak word op dinge

  • In Eksodus 4:10-30 lees ons hoe God Moses se verskoning dat hy nie goed kan praat nie, teëwerk. God doen dit egter nie deur Moses se spraakgebrek te genees nie maar eerder deur Aäron te stuur wat (ten minste aanvanklik) as Moses se mondstuk sou optree. Aäron se bystand stel Moses in staat om die roeping wat God vir hom gee uit te voer. Dit is ook nie die enigste persone wat saam met Moses geroep word om Israel te begelei nie: Later kom sy suster Miriam na vore as

  • “Asseblief tog Here, stuur tog liewer iemand anders”   Die Heilige Gees kan ʼn mens soms ontwrig. Ons is so gewoond daaraan dat Hy ons troos, of bemoedig, of ons help met volharding. Maar daar kom dae waarop die Gees ons tot stilstand bring met ‘n ontwrigtende opdrag. Dit is wat gebeur het met Moses. En met Petrus, Levi, Johannes, Jakobus en met miljoene ander gelowiges oor die eeue.   So ʼn ontwrigtende oproep kan beteken dat jy gestuur word, gestop word waarmee jy besig is, jy jou besteding van fondse moet herskeduleer of jy jou

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden