NGK Welgemoed

Koninkrykstyd

Dit is ‘n instelling by Welgemoed om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Koninkrykstyd tot einde November. Koninkrykstyd is die tydperk na Pinkster tot en met Advent.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Preekskets: Psalm 100  Psalm 100 is kort, maar kragtig. In ons Psalmboek is dit een van die Psalms wat meer gereeld gesing word en sy melodie word vir verskeie ander liedere ook gebruik. Die opskrif “’n Dankpsalm” som mooi die hele Psalm op: Dit is in geheel gerig daarop dat die volk feestelik hulle dankbaarheid tenoor God kan betuig. Soos vers 4 sê “Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam …”.   As die Psalm gelees word kan die vraag egter gevra word – kan

  • Jeremia 8:18 - 9:1 Jeremia is bekommerd oor die volk van die Here se afvalligheid. Met allerlei argumente sus hulle die volk sodat hulle voortgaan met hulle rituele en godsdienstige praktyke sonder om van harte die Here te dien. Soms klink dit of Jeremia die probleem sien, maar nie regtig raad het met sy volk nie. Dit is asof geen terregwysing en geen waarskuwing hulle beweeg tot dieper nadenke, verootmoediging en inkeer nie. Die volk word al meer verwond deur sy verontregting van mense, korrupsie, uitbuiting en selfsug. Die probleme is

  • Skriflesing: Jakobus 1:19-27 Jakobus verduidelik  hier wat egte, suiwer godsdiens “voor God die Vader” is. Nie alleen is die “voor God” ‘n uiters bekende uitdrukking in die Ou-Testamentiese tradisies nie, maar in die Christendom sou dit in die vorm van ‘n lewe coram Deo (voor die aangesig van God) ook ‘n belangrike rol speel. Soos min ander uitdrukkings sou dit ‘n samevattende term word vir die essensie van die wandel met God. In die Ou-Testament kom hierdie motief in verskillende vorme voor. Dink byvoorbeeld aan die opdrag van die Here aan Abram in Genesis

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden