NGK Welgemoed

Epifanie

Dit is ‘n instelling by Welgemoed gemeente om as geloofsgemeenskap Jesus se reis op aarde en die goeie nuus van God se liefde saam te oordink en te vier. Ons fokus op Epifanie (groen). Dié seisoen in die kerkjaar beteken letterlik ‘die verskying van God’. Ons vier die werk van Christus terwyl Hy op aarde was.

NGK Welgemoed

Wat is nuus?

Bly op hoogte met al ons nuus.

NGK Welgemoed

Nuutste Boodskappe vir die afgelope weke

  • Teks: Filippense 3:7-21 Ons begin hierdie week met ons 40 Dae-reeks wat oor ons  jaartema, naamlik “Vind jou Roeping” handel. Die gesprekke in die kleingroepe oor die tema van week 1 vind plaas vanaf Sondag 19 Januarie. Die kleingroepgesprekke en persoonlike oordenking van elke week se tema word telkens met ‘n preek oor die spesifieke tema afgesluit. Volgende Sondag (26 Januarie) kom die eerste tema, naamlik “Roeping begin altyd met ‘n nuwe ontmoeting met die lewende God. 6” aan die beurt.   Vandag se preek dien as ‘n inleiding tot die reeks. Ons

  • Preekskets: Matt 3:13-17   Jesus se doop is ‘n verhaal wat vir die kerk oor die eeue al baie laat kopkrap het: Hoe kan dit wees dat die meerdere deur die mindere gedoop word (vergelyk Johannes se eie vraag in vers 14)? Johannes se doop het ook baie met bekering te make (vergelyk 3:1-12) – maar Jesus het nie bekering nodig gehad nie, so hoekom is Hy gedoop?   Die uitdaging is groter gemaak deur verskeie dwaalleerstellings wat juis die doop van Jesus gebruik het om hulle leer te ondersteun: Die “adopsionisme” het byvoorbeeld geleer

  • In die eerste deel van die Romeine brief gee Paulus aandag aan groot teologiese temas rondom genade, verlossing en geloof. Na hierdie fondament stewig gelê is wys Paulus vanaf hoofstuk 12 wat die implikasies van hierdie temas is vir die Christelike geloofslewe.   ‘n Belangrike deel hiervan is hoe gelowiges mekaar moet aanvaar en in vrede met mekaar lewe. Dit geld vir gelowiges uit die Jodedom sowel as vir gelowiges uit die heidendom. Ons kan ons moeilik indink hoe groot hierdie skuif was vir beide groepe: In die eerste eeu het hierdie groepe nie

NGK Welgemoed

Ons Leraars

Ons leraars is die herders wat die gemeente met empatie en weldeurdagte kennis van die Woord van God bedien. Elkeen is met sy/haar unieke gawes betrokke by die verskillende bedieninge van die gemeente asook in die rings- en sinodale verband.

Ds. Heerden van Niekerk

Ds. Nelis Janse van Rensburg

Ds. Wouter van Velden